แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อุทยานเมืองเก่า ศาลหลักเมือง พิจิตร ?? ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ภาพ 3 ก.ย. 2563

ภาพถ่าย วัดมหาธาตุ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย ศาลหลักเมืองพิจิตร อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย ศาลหลักเมืองพิจิตร อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563