หยุดยาวแบบนี้ มาพิจิตรเที่ยว บึงสีไฟกันเยอะๆนะครับ … ศาลากลางหลังใหม่เปิดให้เที่ยวได้แล้ว สะพานไม้ทอดยาว สวยงามมากครับ ??

ภาพถ่ายมุมสูง บึงสีไฟ ศาลากลางน้ำหลังใหม่ พญาชาละวัน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง บึงสีไฟ ศาลากลางน้ำหลังใหม่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง บึงสีไฟ ศาลากลางน้ำหลังใหม่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง บึงสีไฟ ศาลากลางน้ำหลังใหม่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง บึงสีไฟ ศาลากลางน้ำหลังใหม่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง บึงสีไฟ ศาลากลางน้ำหลังใหม่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง บึงสีไฟ พญาชาละวัน อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563