??? … ชวนเที่ยวอุทยานธรรม กิ่งพันใบ วัดหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง วัดหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง สะพานแขวนหน้าวัดหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง อุทยานธรรม กิ่งพันใบ วัดหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง อุทยานธรรม กิ่งพันใบ วัดหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง อุทยานธรรม กิ่งพันใบ วัดหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กันยายน 2563