รุกขมรดกของแผ่นดิน?☘️???? ..ต้นสะตือยักษ์ อายุ 200 ปี ??ที่ ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ??

ภาพถ่าย รุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นสะตือยักษ์ อายุ 200 ปี 
หมู่ 2 ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย รุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นสะตือยักษ์ อายุ 200 ปี 
หมู่ 2 ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย รุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นสะตือยักษ์ อายุ 200 ปี 
หมู่ 2 ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย รุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นสะตือยักษ์ อายุ 200 ปี 
หมู่ 2 ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย รุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นสะตือยักษ์ อายุ 200 ปี 
หมู่ 2 ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร กันยายน 2563