??? โบสถ์บนหลังรูปปั้นจระเข้ใหญ่ ที่วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร

DCIM\100MEDIA\DJI_0664.JPG
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์บนหลังรูปปั้นจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์บนหลังรูปปั้นจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์บนหลังรูปปั้นจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง โบสถ์บนหลังรูปปั้นจระเข้ใหญ่ วัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563