หิ่งห้อย .. จากนิทานสู่ความจริงที่สัมผัสได้ แล้วคุณจะไม่มีวันเชื่อ จนได้มาเห็นด้วยตาตัวเอง
เปิดมุมมองใหม่ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ไปกับหิ่งห้อยนับพันตัวใน เทศกาล “หิ่งห้อย ระยิบ ระยับ” ที่นี่ #วัดโพธิ์ประทับช้าง เริ่ม 18 กันยายน – 10 ธันวาคม 2563 มีเรือบริการนำชมหิ่งห้อยไป-กลับประมาณ 45 นาที เริ่ม 6 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มทุกวัน ที่ วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

ภาพถ่าย เทศกาล “หิ่งห้อย ระยิบ ระยับ” กลางแม่น้ำพิจิตรสายเก่า วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ภาพถ่าย เทศกาล “หิ่งห้อย ระยิบ ระยับ” กลางแม่น้ำพิจิตรสายเก่า วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ภาพถ่าย เทศกาล “หิ่งห้อย ระยิบ ระยับ” กลางแม่น้ำพิจิตรสายเก่า วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ภาพถ่าย เทศกาล “หิ่งห้อย ระยิบ ระยับ” กลางแม่น้ำพิจิตรสายเก่า วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ภาพถ่าย เทศกาล “หิ่งห้อย ระยิบ ระยับ” กลางแม่น้ำพิจิตรสายเก่า วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
หิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง
ภาพถ่าย หิ่งห้อย ในเทศกาล “หิ่งห้อย ระยิบ ระยับ” กลางแม่น้ำพิจิตรสายเก่า
วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
หิ่งห้อย ระยิบ ระยับ
ภาพถ่าย หิ่งห้อย ในเทศกาล “หิ่งห้อย ระยิบ ระยับ” กลางแม่น้ำพิจิตรสายเก่า
วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
หิ่งห้อย พิจิตร
ภาพถ่าย หิ่งห้อย ในเทศกาล “หิ่งห้อย ระยิบ ระยับ” กลางแม่น้ำพิจิตรสายเก่า
วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
ภาพถ่าย เทศกาล “หิ่งห้อย ระยิบ ระยับ” กลางแม่น้ำพิจิตรสายเก่า วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร