งามล้ำหลวงพ่อโต พระพุทธเกตุมงคล พระคู่บ้านคู่เมือง ชาวตะพานหิน วัดเทวประสาท ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพถ่าย พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2557
ภาพถ่าย พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2557
ภาพถ่าย พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2557
ภาพถ่าย พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2557
ภาพถ่าย พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2557
ภาพถ่าย พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2557
ภาพถ่าย พระพุทธรูป ภายใน วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2557
ภาพถ่าย พระอุโบสถ วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2557
ภาพถ่าย สุนัขภายในวัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรกฎาคม 2557