ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของ ? รูปปั้นชาละวันยักษ์ แห่งเมืองพิจิตร ก็คือที่นี่ครับ ? วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร ?????

ภาพถ่ายมุมสูง รูปปั้นชาละวันยักษ์ วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง รูปปั้นชาละวันยักษ์ วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง รูปปั้นชาละวันยักษ์ วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง รูปปั้นชาละวันยักษ์ วัดโพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร สิงหาคม 2563