ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 นี้

ภาพถ่าย งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

-ชมการแสดงแสง สี เสียง พุทธประวัติตักบาตรเทโวโรหณะ ที่ยิ่งใหญ่
-ขบวนแห่พระประจำวันเกิดที่อลังการ การแสดงพื้นบ้านที่สวยงาม พร้อมร่วมกลุ่มการแสดงที่สวยงาม
-เลือกซื้อสินค้า OTOP ภายในงาน
-ร่วมตักบาตรพระจำนวน 300 รูป นำขบวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงจากสวรรค์(ยอดเขาทราย) โดยท้าวสักกเทวราช แต่งองค์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำเทวดา นางฟ้า -พร้อมการแสดงชุมใหญ่ ลงรับบิณฑบาตร
-และยังอื่นๆอีกมากมาย

ภาพถ่าย งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ภาพถ่าย งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ภาพถ่าย งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ภาพถ่าย งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ภาพถ่าย งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ภาพถ่าย งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ภาพถ่าย งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ภาพถ่าย งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ภาพถ่าย งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร