พระพุทธมิ่งมงคล (หลวงพ่อดี) ? วัดโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ??

ภาพถ่ายมุมสูง พระพุทธมิ่งมงคล (หลวงพ่อดี) วัดโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พระพุทธมิ่งมงคล (หลวงพ่อดี) วัดโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สิงหาคม 2563