หลวงพ่อขาว ? วัดวังหลุม (วัดราษฎร์เจริญ) ต. วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพถ่าย หลวงพ่อขาว วัดวังหลุม (วัดราษฎร์เจริญ) ต. วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อขาว วัดวังหลุม (วัดราษฎร์เจริญ) ต. วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดวังหลุม (วัดราษฎร์เจริญ) ต. วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดวังหลุม (วัดราษฎร์เจริญ) ต. วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดวังหลุม (วัดราษฎร์เจริญ) ต. วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดวังหลุม (วัดราษฎร์เจริญ) ต. วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย วัดวังหลุม (วัดราษฎร์เจริญ) ต. วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563