หลวงพ่อเพชร ภายในวิหารหลวงพ่อเพชร ตั้งอยู่ที่ วัดอู่ตะเภา ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อเพชร วัดอู่ตะเภา ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อเพชร วัดอู่ตะเภา ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อเพชร วัดอู่ตะเภา ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อเพชร วัดอู่ตะเภา ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อเพชร วัดอู่ตะเภา ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563
ภาพถ่าย วิหารหลวงพ่อเพชร วัดอู่ตะเภา ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร สิงหาคม 2563