หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของจ.พิจิตร ตั้อยู่ที่วัดคุณพุ่ม เดิมชื่อวัดหนองในดง ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร กันยายน 2563

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism