หลวงพ่อเทพนิมิตร ภายในวิหารที่งดงาม ณ วัดบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพถ่าย หลวงพ่อเทพนิมิตร วัดบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อเทพนิมิตร วัดบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย หลวงพ่อเทพนิมิตร วัดบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563
ภาพถ่าย พระอุโบสถ วัดบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร กันยายน 2563