เช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 เป็นต้นไป เชิญร่วม พิธี ตักบาตรเทโวโรหณะ …. ชมขบวนท้าวสักกเทวราช นำสเด็จพระพุธรูป พร้อมพระสงฆ์ 350 รูป เคลื่อนลงจากยอดเขารับบิฑบาต ร่วมตักบาตรขนมหัวจุก ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย หรือวัดเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง วัดพระพุทธบาทเขาทราย หรือวัดเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดพระพุทธบาทเขาทราย หรือวัดเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดพระพุทธบาทเขาทราย หรือวัดเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดพระพุทธบาทเขาทราย หรือวัดเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง วัดพระพุทธบาทเขาทราย หรือวัดเขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ตุลาคม 2563