วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพถ่าย วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่าย วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่าย วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่าย วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่าย วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่าย วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่าย วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่าย วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่าย วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่าย วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมษายน 2562
ภาพถ่าย วัดธงไทยยาราม หรือวัดน้ำโจนใต้ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมษายน 2562