โพธิ์สีชมพูจะงามมากช่วงเข้าพรรษา… ภาพล่าสุด ออกพรรษาแล้ว ก็มีร่วงโรยไปเยอะ ???????? แต่ก็ยังมีใบอ่อน ปะปนกับใบแก่ สีชมพู สีขาว สลับกันไป งดงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ที่ วัดโพธิ์ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ???

ภาพถ่าย โพธิ์สีชมพู วัดโพธิ์ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย โพธิ์สีชมพู วัดโพธิ์ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย โพธิ์สีชมพู วัดโพธิ์ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย โพธิ์สีชมพู วัดโพธิ์ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย โพธิ์สีชมพู วัดโพธิ์ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563