ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น…ศาลากลางน้ำหลังใหม่ งดงาม บรรยากาศชวนเที่ยวมากครับ บึงสีไฟ 2020 ???

ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำหลังใหม่ บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำหลังใหม่ บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำหลังใหม่ บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำหลังใหม่ บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำหลังใหม่ บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำหลังใหม่ บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง ศาลากลางน้ำหลังใหม่ บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง พญาชาละวัน บึงสีไฟ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ตุลาคม 2563