ไปกันรึยังครับ จุดเช็คอินใหม่ จ.พิจิตร ?? พิพิธภัณฑ์เจ้าพ่อแก้ว (ศาลเจ้าเจ้าพ่อแก้วหลังเดิม) ริมแม่น้ำ ในตลาดเก่าบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ?? ไปถ่ายรูปเช็คอินกันก่อนได้นะครับ บางมูลนากเมืองน่าอยู่ จะเสร็จสมบูรณ์ประมาณ ธันวาคม 2563

ภาพถ่าย บางมูลนากเมืองน่าอยู่ พิพิธภัณฑ์เจ้าพ่อแก้ว (ศาลเจ้าเจ้าพ่อแก้วหลังเดิม)
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง บางมูลนากเมืองน่าอยู่ พิพิธภัณฑ์เจ้าพ่อแก้ว (ศาลเจ้าเจ้าพ่อแก้วหลังเดิม)
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่ายมุมสูง บางมูลนากเมืองน่าอยู่ พิพิธภัณฑ์เจ้าพ่อแก้ว (ศาลเจ้าเจ้าพ่อแก้วหลังเดิม)
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย บางมูลนากเมืองน่าอยู่ พิพิธภัณฑ์เจ้าพ่อแก้ว (ศาลเจ้าเจ้าพ่อแก้วหลังเดิม)
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย บางมูลนากเมืองน่าอยู่ พิพิธภัณฑ์เจ้าพ่อแก้ว (ศาลเจ้าเจ้าพ่อแก้วหลังเดิม)
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย บางมูลนากเมืองน่าอยู่ พิพิธภัณฑ์เจ้าพ่อแก้ว (ศาลเจ้าเจ้าพ่อแก้วหลังเดิม)
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย บางมูลนากเมืองน่าอยู่ พิพิธภัณฑ์เจ้าพ่อแก้ว (ศาลเจ้าเจ้าพ่อแก้วหลังเดิม)
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย บางมูลนากเมืองน่าอยู่ พิพิธภัณฑ์เจ้าพ่อแก้ว (ศาลเจ้าเจ้าพ่อแก้วหลังเดิม)
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย บางมูลนากเมืองน่าอยู่ พิพิธภัณฑ์เจ้าพ่อแก้ว (ศาลเจ้าเจ้าพ่อแก้วหลังเดิม)
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2563