มาแล้วจะรู้ว่าสวยแค่ไหน ?‍♂️?‍♂️?‍♂️ กิจกรรมล่องเรือชมหิ่งห้อย ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ? เริ่มจองเรือตั้งแต่เวลา 18.30 -​ 20.30 น. ของทุกวัน ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 30 นาที อัตราค่าบริการเรือเหมาลำ 200 บาท/1 เที่ยว เรือนั่งได้ไม่เกิน 8 ท่าน ?????? ระหว่างรอ ล่องเรือชมหิ่งห้อย นั่งทานอาหารอร่อย?สัมผัสบรรยากาศดีดี ได้ทุกวัน จนถึง 10 ธันวาคม 2563
***?สำรองที่นั่งที่เบอร์ 093 253 5386 (ครูอ้วน)​, 096 6635358​ (ตุ๊ก)

ภาพถ่าย ลานกิจกรรมหิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ลานกิจกรรมหิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ลานกิจกรรมหิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ลานกิจกรรมหิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ลานกิจกรรมหิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ลานกิจกรรมหิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ลานกิจกรรมหิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ลานกิจกรรมหิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ตุลาคม 2563
ภาพถ่าย ลานกิจกรรมหิ่งห้อย วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ตุลาคม 2563