เชิญเที่ยวงาน เทศกาลกินเจ มูลนิธิแก้วคุ้มครอง วันที่ 17 -25 ตุลาคม 2563 รับประทานอาหารเจ ฟรีทุกวัน และกลางคืนเปิดไฟโคมประดับสวยงาม ที่ศาลเจ้าพ่อแก้ว อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ภาพถ่าย เทศกาลกินเจ มูลนิธิแก้วคุ้มครอง ศาลเจ้าพ่อแก้ว อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2561
ภาพถ่าย เทศกาลกินเจ มูลนิธิแก้วคุ้มครอง ศาลเจ้าพ่อแก้ว อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2561
ภาพถ่าย เทศกาลกินเจ มูลนิธิแก้วคุ้มครอง ศาลเจ้าพ่อแก้ว อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2561
ภาพถ่าย เทศกาลกินเจ มูลนิธิแก้วคุ้มครอง ศาลเจ้าพ่อแก้ว อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2561
ภาพถ่าย เทศกาลกินเจ มูลนิธิแก้วคุ้มครอง ศาลเจ้าพ่อแก้ว อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ตุลาคม 2561