ชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ลอยกระทง หน้าองค์พระพุทธเกตุมงคล วันลอยกระทง 31 ต.ค. 2563