ชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 และนมัสการหลวงพ่อเพชร ณ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จ.พิจิตร วันลอยกระทง 31 ต.ค. 2563