ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ในโอกาสเสด็จมาทรงประกอบพิธีตัดหวาย และทรงยกฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถ
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.

ณ วัดบรรพตสุทธาราม (วัดวังเรือน) ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

  
ภาพถ่ายมุมสูง วัดบรรพตสุทธาราม (วัดวังเรือน) ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
ภาพถ่ายมุมสูง วัดบรรพตสุทธาราม (วัดวังเรือน) ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร