ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมสนับสนุนและซื้อสินค้าในโครงการ “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจคนไทยยิ้มได้ ถนนสายวัฒนธรรม” เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับชาวอำเภอตะพานหิน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในชุมชน ภายในงานมีสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น สินค้าจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ,กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ,กลุ่มสัมมาชีพชุมชน , ผู้ประกอบการอำเภอตะพานหินฯลฯ

โดย ถนนคนเดิน หินดาน ตะพานหิน จ.พิจิตร มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทและยังสามารถใช้สิทธิคนละครึ่งในร้านค้าที่ร่วมรายการ
สามารถเลือกชมและซื้อสินค้าได้ในทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร