ภาพถ่าย วัดเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เมื่อเดือนกันยายน ปี 2558