2 ธันวาคม 2563 จังหวัดพิจิตร พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) รายแรกในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร เป็นเพศหญิงอายุ 25 ปี เดินทางมาจากประเทศเมียนมา ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ

 

ไทม์ไลน์ (Timeline)  ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพศหญิง อายุ 25 ปี จังหวัดพิจิตร

 

สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดพิจิตร   ที่กำหนดจัดไว้แล้ว เช่น การประชุม การแสดงสินค้า สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งการคัดกรองโรค การลงทะเบียนผู้ร่วมงาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง การบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่างเคร่งครัด

พิจิตรต้องชนะ Covid-19

ภาพ หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร