เชิญเที่ยวงานงิ้วประจำปี “เจ้าพ่อแก้ว บางมูลนาก” 6 วัน 6 คืน วันที่ 18-23 ธันวาคมนี้ ณ สนามหน้า รร.อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”
ศุกร์ที่ 18
8.09 น. เชิญองค์เจ้าพ่อแก้วไปยังศาลเจ้าชั่วคราว
18.30 น. ชมการแสดงพิเศษหน้าศาลเจ้าชั่วคราว
เสาร์ที่ 19
8.09 น. เชิญองค์เจ้าพ่อแห่รอบตลาด