ปีใหม่ 2564 นี้  ? วางแผนไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ? …เดินทางปลอดภัยนะครับทุกคน ดูแลสุขภาพด้วยครับ ? พิจิตรยินดีต้อนรับครับ

หยุดยาวนี้ ผู้คนหลั่งไหล กลับ จ.พิจิตร บ้านเกิด เฉลี่ย วันละ 600-700 คน ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ในสถานการณ์โรคติดต่อ โคโรน่าไวรัส (Covid-19) ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังกันมากขึ้น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นละยะห่าง …. ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เที่ยวปีใหม่ 2564 จ.พิจิตร แบบ New Normal ชีวิตวิถีใหม่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ข้ามปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ไปสู่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในรูปแบบ New Normal ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี ออนไลน์ที่บ้าน สืบเนื่องจาก มติมหาเถรสมาคม งดจัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
https://www.facebook.com/phichittourism