จ.พิจิตร ยืนยัน ?เลื่อนการจัดงาน ?นมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2564 ณ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จ.พิจิตร ? ที่กำหนดเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 21-31 มกราคม นี้ ????เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

? ประกาศเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2564

 

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
https://www.facebook.com/phichittourism