จ.พิจิตร ?เลื่อนอีก 1 งานใหญ่ ?งานปิดทองไหว้พระขึ้นเขา เพ็ญเดือนสาม ประจำปี 2564 ณ วัดเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ? ที่กำหนดเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 25-29 มกราคม นี้ ????เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
? ประกาศเมื่อ วันที่ 6 มกราคม 2564
 
ยืนยันข้อมูลโดย ??? วัดเขารูปช้าง เนกขัมโม นิพพาน