ท่องเที่ยวยุคใหม่ สัมผัสวิถีชีวิต 12 ชุมชนเมืองพิจิตร
บวร On Tour “Check in พิจิตร ถิ่นชาละวัน” 12 ชุมชนคุณธรรม

แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม
Phichit Tourist map

1. ชุมชนวัดยางตะพาย (บ้านทับเกวียนทอง)
ต.บึงบัว อ.วิรบารมี จ.พิจิตร
2. ชุมชนวัดศรีศรัทธาราม
ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
3. ชุมชนวัดหาดมูลกระบือ
ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
4. ชุมชนวัดหัวดง (บ้านหัวดง)
ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
5. ชุมชนวัดดงกลาง (บ้านดงกลาง)
ต.งกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
6. ชุมชนวัดโพธิ์ประทับช้าง
ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
7. ชุมชนวัดไผ่รอบ
ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
8. ชุมชนวัดห้วยแก้ว
ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
9. ชุมชนวัดพร้าว
ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
10. ชุมชนวัดเขาทราย
ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
11. ชุมชนวัดสำนักขุนเณร
ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
12. ชุมชนวัดธรรมสังเวช (บ้านไดรัง)
ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

 

 

 

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว