สักการะ  หลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระพุทธบาทเขารวก (หลวงปู่โง่นโสรโย) ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระพุทธบาทเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 

ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระพุทธบาทเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

 

ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระพุทธบาทเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

 

ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระพุทธบาทเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564