ภาพล่าสุด ? พระพุทธเมตตา สูงระดับตึก 25 ชั้น ? หน้าตักกว้าง 60 เมตร สูง 80 เมตร (รวมฐาน) …พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ ประดิษฐานอยู่ที่วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ?? อยู่ระหว่างก่อสร้างครับ

สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย  รองจาก พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญสูง 93 เมตร วัดม่วง จ.อ่างทอง

ภาพถ่ายมุมสูง พระพุทธเมตตา วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 21 กุมภาพันธ์ 2564

 

ภาพถ่ายมุมสูง พระพุทธเมตตา วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 21 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพถ่ายมุมสูง พระพุทธเมตตา วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 21 กุมภาพันธ์ 2564 

ภาพถ่ายมุมสูง พระพุทธเมตตา วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 21 กุมภาพันธ์ 2564

 

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism