เวียนเทียนวันมาฆบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564  บำเพ็ญกุศลร่วมกัน เวียนเทียน ณ วัดเทวประสาท ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

 

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว