23 มีนาคม 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยว (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่นและการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านป่าแดงเหนือ ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จำนวน 10 โปรแกรม ดังนี้ ??จุดท่องเที่ยวชมการทอผ้า, ผ้าทอแปรรูป, ปลาส้มปลอดสารพิษ,ข้าวหลามแซ่บคนพวน,ไม้กวาดทางมะพร้าว, พรมเช็ดเท้า, กะต่าผักปอด, เปลพวนชวนฝัน,กะต่าหวายเทียม, ขนมตาควายไส้ทะลัก, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แสดงวิถีชีวิตชาวไทยพวน ??เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

 

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism