9 เมษายน 2564 ขอเชิญชาวพิจิตรลูกหลานพ่อปู่หลักเมือง ร่วมงาน”ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร”
?07.00 น. ตักบาตรรับอรุณ พระภิกษุ สามเณร 99 รูป 
?08.09 น. พิธีเจริญพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
?08.45 น. พิธีบวงสรวงหลักเมืองและสักการะองค์พ่อปู่
?09.30 น. พิธีเปิดงาน รำบวงสรวงกว่า 150 คน ถวายพ่อปู่ (พระยาโคตรบองเทวราช)
?10.00 น. รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 100 คน แบบวิถีไทย
?ณ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ?
.
.
.
???? โดยจัดงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/phichittourism