อัพเดท ณ วันที่  5 เมษายน 2564
วัดเทวประสาท ประกาศยกเลิกการจัดงาน นมัสการปิดทอง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยังคงน่าเป็นห่วง

.
.
.
.
.
.
ข้อความประชาสัมพันธ์เดิม วันที่ 2 เมษายน 2564

ชวนเที่ยวงานประจำปี นมัสการปิดทอง ? หลวงพ่อพุทธเกตุมงคล วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ? 7 – 11 เมษายน 2564

ภาพบรรยากาศงานประจำปี วัดเทวประสาท อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ซึ่ง จัดขึ้นทุกๆปี

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
https://www.facebook.com/phichittourism