? วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ?
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดพิจิตร
? ผู้ป่วย โควิด – 19 รายใหม่ 13 ราย
รายที่ 21.ชาย อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
รายที่ 22.หญิง อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายที่ 23.หญิง อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายที่ 24.หญิง อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายที่ 25.หญิง อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
รายที่ 26.หญิง อ.ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
รายที่ 27.อ.ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
รายที่ 28.หญิง อ.ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
รายที่ 29.ชาย อ.ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
รายที่ 30.หญิง อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
รายที่ 31.หญิง อ.สามง่าม จังหวัดพิจิตร
รายที่ 32.ชาย อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
รายที่ 33.หญิง อ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
…….
? ผู้ป่วยโควิด – 19 ยืนยันสะสม 33 ราย (ระลอกเมษายน 2564)
อ.สามง่าม 13 ราย
อ.ตะพานหิน 5 ราย
อ.ดงเจริญ 4 ราย
อ.เมืองพิจิตร 3 ราย
อ.วชิรบารมี 5 ราย
อ.สากเหล็ก 1 ราย
อ.ทับคล้อ 1 ราย
อ.บางมูลนาก 1 ราย
.
.
.
#SAVEPhiChit ✌️?
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ?
#พิจิตรต้องชนะ #Covid19 #พิจิตรต้องชนะโควิด
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
.
.
.
.
ยืนยันข้อมูลโควิด – 19 จาก
นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร https://www.facebook.com/PRphichit

 

.
.

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว