ประกาศ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง

เรื่อง ❌ ปิดวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ❌ ด้วยเหตุพิเศษ
จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 💊😷ไวรัสโคโรน่า 2019 💉🩺
ปัจจุบันพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังกล่าว
…พิจารณาแล้วเห็นสมควร “❌ปิดวัดท่าหลวง พระอารามหลวง❌” 

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 15 วัน

[adrotate banner="14"]

**** อัพเดทประกาศจากทางวัดท่าหลวงพระอารามหลวง จ.พิจิตร ปิด ต่ออีก 15 วัน จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และเปิด ให้พุทธศาสนิกชนเข้าทำบุญไหว้พระได้ตามปกติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 🙏วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร

[adrotate banner="13"]

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

[adrotate banner="6"]
[adrotate banner="8"]