ประกาศ วัดบางคลาน
*** เรื่อง ❌ ปิดวัดบางคลาน หลวงพ่อเงิน ❌ ด้วยเหตุพิเศษ
จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ??ไวรัสโคโรน่า 2019 ??
ปัจจุบันพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังกล่าว
…พิจารณาแล้วเห็นสมควร “❌ปิดวัดหิรัญญาราม “วังตะโก”❌” …
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 15 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
?วัดหิรัญญาราม “วังตะโก”
วัดหิรัญญาราม ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ชาวบ้านเรียกว่า วัดบางคลาน หรือ วัดวังตะโก เป็นวัดที่หลวงพ่อเงินเคยจำพรษา