ฉีดวัคซีนโควิด-19 @ เพื่อลดอัตราป่วยและตายจาก covid-19
@ เพื่อปกป้องระบบสาธารณสุข จากการไม่ติดเชื้อของบุคลากรสาธารณสุข จะได้ดูแลผู้ป่วยอื่นต่อไปได้
นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่
1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
2.โรคหัวใจและหลอดเลือด
3.โรคไตวายเรื้อรัง
4.โรคหลอดเลือดสมอง
5.โรคมะเร็ง
6.เบาหวาน และ
7.โรคอ้วน


รวมทั้งสองกลุ่ม 16 ล้านคน เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 1 พ.ค. นี้
โดยสามารถลงทะเบียนผ่านไลน์ “หมอพร้อม”
หรือสามารถติดต่อ รพ.ใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา รพ.สต./อสม. ในพื้นที่เพื่อแจ้งลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้
เริ่มฉีดวัคซีน 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. ส่วนประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนวันที่ 1 ก.ค. รับการฉีดตั้งแต่ ส.ค.เป็นต้นไป

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว