พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสมสัดส่วน งดงาม พระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 20 เมตร สูง 29 เมตร
?? พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวประสาท ต.ห้วยเกตุ  อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
https://www.facebook.com/phichittourism
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว