? วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ? 16.00 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดพิจิตร
? ผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่ 10 ราย
? ผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสม 92 ราย
รายที่ 83. หญิง 29 ปี ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร
รายที่ 84. ชาย 54 ปี (สามี 82.) ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร
รายที่ 85. หญิง 20 ปี (ลูกสาว 82.+84.) ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร
รายที่ 86. ชาย 62 ปี ชุมชนวัดเทวะ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
รายที่ 87. หญิง 61 ปี (ภรรยา 86.) ชุมชนวัดเทวะ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
รายที่ 88. ชาย 36 ปี (ลูกชาย 54.) หมู่ 8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน
รายที่ 89. หญิง 17 ปี (หลาน 88.) หมู่ 8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน
รายที่ 90. ชาย 25 ปี หมู่ 2 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน
รายที่ 91. ชาย 7 ขวบ หมู่ 7 ต.หนองโสน อ.สามง่าม
รายที่ 92. หญิง 51 ปี (ยาย 91.) หมู่ 7 ต.หนองโสน อ.สามง่าม

อัพเดท Timeline รายที่ 83-92 คลิกที่นี่ ?

รักษาหายแล้ว 10 ราย
อยู่ระหว่างรักษาโควิด -19 รวม 72 ราย
ผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันสะสม 82 ราย (ระลอก เมษายน 2564)


เดือนเมษายน 2564
9 เม.ย. พบ 1 ราย
10 เม.ย. พบ 2 ราย
13 เม.ย. พบ 1 ราย
16 เม.ย. พบ 2 ราย
17 เม.ย. พบ 1 ราย
20 เม.ย. พบ 3 ราย
21 เม.ย. พบ 4 ราย
22 เม.ย. พบ 2 ราย
23 เม.ย. พบ 4 ราย
24 เม.ย. พบ 13 ราย
25 เม.ย. พบ 5 ราย
26 เม.ย. พบ 4 ราย
27 เม.ย. พบ 8 ราย
29 เม.ย. พบ 3 ราย
30 เม.ย. พบ 2 ราย


เดือน พฤษภาคม 2564
1 พ.ค. พบ 8 ราย
2 พ.ค. พบ 6 ราย
3 พ.ค. พบ 1 ราย
4 พ.ค. พบ 3 ราย
5 พ.ค. 1 ราย
6 พ.ค. 2 ราย
7 พ.ค. 6 ราย
8 พ.ค. 10 ราย


ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดพิจิตร สะสม 92 ราย แยกเป็นรายอำเภอ
1.อ.สามง่าม จ.พิจิตร รวมสะสม 32 ราย
2.อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร รวมสะสม 11 ราย
3.อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร รวมสะสม 5 ราย
4.อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร รวมสะสม 7 ราย
5.อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร รวมสะสม 18 ราย
6.อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร รวมสะสม 14 ราย
7.อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร รวมสะสม 1 ราย
8.อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร รวมสะสม 2 ราย
9.อ.โพทะเล จ.พิจิตร รวมสะสม 1 ราย
10.อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร รวมสะสม 1 ราย
11.อ.บึงนาราง ไม่พบผู้ติดเชื้อ
12.อ.วังทรายพูน ไม่พบผู้ติดเชื้อ


.
.
.

ข้อมูลจาก
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร https://www.facebook.com/phichittourism/