พระครูพิพิธธรรมมาทร (หวั่น แพนนท์)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.
ประกาศ พระครูพิพิธธรรมมาทร (หวั่น แพนนท์) มรณภาพ ณ โรงพยาบาลวังทรายพูน  อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ด้วยอาการสงบ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ประกาศโรงพยาบาลวังทรายพูน
เรื่อง พระครูพิพิธธรรมมาทร (หวั่น แพนนท์) มรณภาพ

สืบเนื่องจากวันที่ 21 มีนาคม 2564 คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี นิมนต์พระครูพิพิธธรรมมาทร(หวั่น แพนนท์) มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวังทรายพูน โดยมีคณะแพทย์ของโรงพยาบาลวังทรายพูนให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

สืบเนื่องจากวันที่ 21 มีนาคม 2564 คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี นิมนต์พระครูพิพิธธรรมมาทร(หวั่น แพนนท์) มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวังทรายพูน โดยมีคณะแพทย์ของโรงพยาบาลวังทรายพูนให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 พระครูพิพิธธรรมมาทร มีอาการไข้ ความดันโลหิตตำ รับอาหารทางสายยางได้น้อยลงและปัสสาวะออกน้อย มีอาการปอดติด เชื้อเพิ่มมากขึ้น ร่วมกับมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะอยู่เดิม คณะแพทย์ได้ทำการตรวจ เลือดและพบว่ามีภาวะเสือดเป็นกรด สมดุลเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ จีงได้พิจารณาปรับ ยาปฏิชีวนะ และยาลดความเป็นกรดของเลือด ซึ่งคณะแพทย์ได้ทำการรักษาอาการอาพาธ อย่างสุดความสามารถ แต่อาการอาพาธไม่ทุเลาลงและได้ทรุดลงตามลำดับ จนกระทั่ง เวลา 17.00 นาพิกา พระครูพิพิธธรรมมาทรมรณภาพ ณ โรงพยาบาลวังทรายพูน ด้วย อาการสงบ

ทางโรงพยาบาลวังทรายพูนจีงประกาศให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันและขอ ถวายความอาลัยยิ่งต่อการมรณภาพของพระครูพิพิธธรรมมาทร อันเป็นที่เคารพ ศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนทุกคน

พระเกจิดังเมืองพิจิตร หวั่น แพนนท์ พระครูพิพิธธรรมาทร หรือ “หลวงพ่อหวั่น กุสลจิตโต” เจ้าอาวาส วัดคลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เกิดวันจันทร์ที่ 2 ก.ย. 2478 บ้านคลองคูณ หมู่ 2 ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  อุปสมบทเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2499 โดยมีพระครูพิเศษ ธรรมรัตน์ วัดหาดแตงโม อ.ตะพานหิน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกานนท์ วัดไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระธรรมธร สง่า วัดไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาว่า “กุสลจิตโต”

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว