รูปปั้นจระเข้ยักษ์ พญาชาละวัน อีกแห่งหนึ่ง🐊😲 ในจังหวัดพิจิตรครับ …อยู่ที่ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 🤗
โดยมีหลวงปู่ทองดี อนีโฆ เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นพระราชาคณะมีพระราชทินนามที่ “พระพิศาลญาณวงศ์” ปัจจุบันมีพระครูใบฎีกาอุดรฐานุตตโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 
Photo by 📷 Krung Meemano

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว