อัพเดท ทางเพจเฟสบุ๊ค เรารักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ข้อความดังนี้ 

มีคนสอบถามว่า วันนี้มีผู้ป่วย โควิด เสียชีวิตที่ รพ ใช่หรือไม่ ขออนุญาต เรียนด้วยความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ผู้ป่วยอายุ 76 ปี เป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 62 ของจังหวัดพิจิตร ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 1 พค. รพ เสียใจอย่างสุดซึ้ง เนื่องจากผู้ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ สำหรับเรา เราเสียใจอย่างสุดซึ้ง เพราะทีมพยาบาลเข้าไปดูแล ให้อาหารทางสายยาง มีความผูกพัน กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยมอบให้ รพ ดำเนินการฌาปนกิจ ในวันนี้ รพ จะดำเนินการให้ดีที่สุด ขอส่งดวงวิญญาณของคุณป้าสู่สุคติ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ของท่านด้วย

😥😥 จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ป่วยชาวพิจิตรที่ติดเชื้อโควิด-19 รายนี้เป็นรายที่ 2 ของระลอกเมษายน 2564 เป็นผู้ป่วยรายที่ 62 เพศหญิง อายุ 76 ปี หมู่ที่ 8 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เสียชีวิต เนื่องจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต จากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ซึ่งมี Timeline จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตามภาพด้านล่างนี้ 

วันนี้ นายแพทย์กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผอก.รพร.ตะพานหิน ได้เป็นผู้แทนญาติผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิต ประกอบพิธีฌาปนกิจ ณ วัดสันติพลาราม อ.ตะพานหิน กราบนมัสการ พระคุณเจ้า คณะสงฆ์ของวัดที่เมตตาสวดบังสุกุลและอนุญาตให้จัดพิธีในครั้งนี้ ขอดวงวิญญาณ ของท่านสู่สุขคติ และขอเป็นกำลังใจญาติที่ยังป่วยอยู่ให้ เข้มแข็ง และหายป่วยโดยเร็ว

อัพเดทเวลา 19.30 น.
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจาก
เพจ เรารักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว