วัดท่าหลวงพระอารามหลวง จ.พิจิตร ประกาศ 24 พฤษภาคม 2564 เปิดพระอุโบสถหลวงพ่อเพชรแล้ว หลังจากที่ปิด ห้ามเข้าเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ใน จ.พิจิตร พระอุโบสถหลวงพ่อเพชร เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าทำบุญไหว้พระได้ตามปกติ พร้อมทั้งในส่วนพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนสามารถเข้าทำวัตรสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานเช้าเย็นได้ตามปกติ ตามแบบวิถี New Normal โดยรักษามาตรควบคุมด้านสาธารณสุข ใส่ใจเรื่องความสะอาด ถูกสุขอนามัย คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรค COVID-19 

ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง ได้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ขณะนี้พระอุโบสถหลวงพ่อเพชรได้ปรับปรุงบูรณะหลังคา เนื่องจากฝนตกแล้วหลังคารั่ว ทางกรมศิลปากรจึงเข้าบูรณะพระอุโบสถใหม่ทั้งหลัง โดยการบูรณะจักทำเรื่อยไปจนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ทางวัด ได้ประกาศ📢ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคแผ่นกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถ ทาสีพระอุโบสถและกำแพงแก้ว ตามกำลังศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง หรือบัญชีธนาคาร : กรุงไทย เลขที่บัญชี 6100831759 วัดท่าหลวง


ทั้งนี้ทางวัดได้รับอนุญาตให้ทาสีพระอุโบสถ จากกรมศิลปากร ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ วธ 0416/1124
และอนุญาตให้ซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถ ส่วนที่ชำรุดเสียหาย ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ 0416/1809


ติดต่อสอบถาม
056-611-766 สำนักงานวัดท่าหลวง
081-886-3696 พระราชสิทธิเวที รศ.ดร.
093-296-6195 พระมหาพิจิตร ธมมฺวิจิตฺโต

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว