หลวงพ่อพัฒน์ (พัด) พระพุทธรูปองค์ปฐมของวัดท่าหลวง จ.พิจิตร

หลวงพ่อพัฒน์ (พัด) พระพุทธรูปองค์ปฐมของวัดท่าหลวงพระอารามหลวง ประดิษฐาน ณ หน้าทางฝั่งทิศตะวันออกของพระอุโบสถหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นวิหารสำหรับตั้งประดิษฐานองค์หลวงพ่อพัฒน์

คาถาบูชาหลวงพ่อพัฒน์ (พัด)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)


พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วัฒฑะนัง นามะ พุทธะปะฏิมัง อิทธิปาฏิหาริยะกะรัง อะหัง วันทามิ สัพพะโส สะทา โสตถี ภะวันตุ เม. พุทธะปฏิเสวาโส ปฏิเสวามิ, มิ เต พา หุ หะ ติ สัมปะฏิจฉามิฯ.


ข้าพเจ้าขอบารมีหลวงพ่อพัฒน์ (พัด) ขอให้พัดทุกข์ พัดโศก พัดโรค พัดภัย พัดเคราะห์ เสนียดจัญไร
อย่าได้มี ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดกาลนานเทอญฯ.

มงคลนาม หลวงพ่อ “พัฒน์” องค์ปฐมวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร
#อ้างอิง อนุโมทนาบัตร 2494/ เล่มที่ 394 ขอบคุณภาพจาก วัดท่าหลวงพระอารามหลวงพิจิตร

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว