Hello Sunshine Day วันนี้ร้านเปิดปกตินะคะ

Hello Sunshine Day 🌞 วันนี้ร้านเปิดปกตินะคะ 💕

ณ อู่ข้าวอู่น้ำ ร้านอาหารสำหรับครอบครัว ร้านกาแฟ
เปิดให้บริการทุกวัน 10.00-21.00 น
โทร. 088-818-8828
พิกัด ณ อู่ข้าวอู่น้ำ (เยื้องหมวดทางหลวงตะพานหิน) ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
เฟสบุ๊คเพจร้าน… ณ อู่ข้าวอู่น้ำ